Overheid

De overheid heeft voor standaardproducten de eigen gebruikelijke inkoopkanalen. Toch kan 030 Reclame ook een rol vervullen bij het invullen van wensen. Dat kunnen gebruikelijke zaken betreffen zoals tekstborden, consoles en vlaggen.

Verschillende keren worden wij ook benaderd om meer speciale producten te leveren.

Zo hebben we voor de dienst Landelijke Inrichting van het ministerie Verkeer en Waterstaat speciale whiteboards gemaakt met een Full Color afbeelding. Deze afbeelding gaf het proces van land(her)inrichting weer, met de specifieke stappen die in elk onderdeel doorlopen moesten worden. Met magneetstrips waarop de verschillende werkzaamheden werd vervolgens aangegeven in welke fase men zich bevond.

Voor Stadsregio Amsterdam mochten we diverse speciale opdrachten uitvoeren en gemeente Utrecht is ook geen onbekende voor ons.

Nijverheidsweg 9 G

3433 NP Nieuwegein

Tel.: 030-6302520

vraag@030reclame.nl